WhatsApp Destek

Retrograd ejakülasyon testi

Ejakülasyon sorunu olan erkeklerde spermleri elde etmek

Ejakülasyon sorunu olan erkeklerde spermleri elde etmek için elektroejakülasyon adı verilen bir prosedür kullanılabilir. Bu prosedürde, elektrik uyarısı kullanılarak spermler özel bir cihazla elde edilir.

Medikal öykü ve fiziksel muayene: Doktor, erkeğin tıbbi öyküsünü alır ve ayrıntılı bir fiziksel muayene yapar. Bu aşamada, geçmişte yaşanan hastalıklar, cerrahi müdahaleler, ilaç kullanımı, cinsel alışkanlıklar, yaşam tarzı faktörleri gibi bilgiler değerlendirilir.

Semen analizi: Spermin analizi, erkeklerde kısırlık değerlendirmesinin temelidir. Sperm numarası, hareketliliği, şekli ve diğer parametreleri analiz edilir. Bu test, bir sperm örneğinin laboratuvara verilmesiyle gerçekleştirilir. Normal sperm parametreleri, uluslararası kabul görmüş değerlere göre belirlenir.

Hormon testleri: Bazı durumlarda, hormonal dengesizlikler erkeklerde kısırlığın nedeni olabilir. Hormon testleri, testosteron seviyelerini, luteinize edici hormon (LH) ve folikül uyarıcı hormon (FSH) gibi üreme hormonlarının düzeylerini ölçerek hormonal durumu değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Görüntüleme testleri: Varikosel, tıkanıklıklar, hasarlar veya anatomik anormallikler gibi sperm taşıma sistemiyle ilgili sorunları belirlemek için ultrason, MRI veya röntgen gibi görüntüleme testleri uygulanabilir.

Genetik testler: Bazı durumlarda, genetik faktörler erkeklerde kısırlığın nedeni olabilir. Genetik testler, Y kromozomu mikrodelesyonu, kromozom anomalileri veya genetik hastalıklar gibi sorunları tespit etmeye yardımcı olabilir.

Testiküler biyopsi: Sperm üretimi veya taşıma sürecinde sorun olduğu düşünülüyorsa, testis dokusu bir biyopsi yoluyla incelenebilir. Bu işlem, sperm üretiminde veya taşınmasında herhangi bir anormallik veya bozukluğun varlığını doğrulamak veya dışlamak için yapılır.

Hormonal uyarı testleri: Bazı durumlarda, hormonal uyarı testleri kullanılabilir. Örneğin, gonadotropin salıcı hormon (GnRH) testi, hipotalamus ve hipofiz bezlerinin işlevini değerlendirmek için yapılır. Bu test, hormonal düzensizlikleri belirlemeye yardımcı olabilir.

Retrograd ejakülasyon testi: Geriye doğru ejakülasyon şüphesi varsa, idrarın spermleri içerip içermediğini belirlemek için idrar analizi yapılabilir.

İmmünolojik testler: Sperm antikorları varlığını belirlemek için immunolojik testler yapılabilir. Bu testler, erkeğin kendi spermlerine karşı antikor üretip üretmediğini değerlendirebilir.

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı