WhatsApp Destek

Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan ve hızla büyüyebilen malign bir tümördür

Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan ve hızla büyüyebilen malign bir tümördür. Normalde akciğerlerdeki hücreler, kontrollü bir şekilde büyüyüp bölünürken, kanser hücreleri bu normal düzeni takip etmez ve kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Bu durum, akciğerlerde tümör oluşumuna ve kanser hücrelerinin diğer vücut bölgelerine yayılmasına neden olabilir.

Akciğer kanseri, genellikle sigara içme, pasif sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, bazı kimyasal maddelere maruz kalma ve genetik yatkınlık gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Sigara içmek, akciğer kanserinin en yaygın nedenidir ve sigara içenlerde kanser riski önemli ölçüde artar.

Akciğer kanseri, genellikle semptomlar ortaya çıkmadan önce ilerlemiş bir evrede teşhis edilir. Bunun nedeni, akciğerlerdeki tümörün büyümesi ve yayılmasıyla ilişkili semptomların genellikle ileri aşamada ortaya çıkmasıdır. Bunlar arasında sürekli öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı balgam, yorgunluk, kilo kaybı, ses kısıklığı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları sayılabilir.

Akciğer kanseri, hücre tipine ve yayılma derecesine bağlı olarak farklı tiplere ayrılır. İki ana tipi, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHOAK) olarak sınıflandırılır. KHAK, daha hızlı büyüyen ve genellikle daha agresif bir formdur, KHOAK ise daha yaygın bir formdur.

Akciğer kanseri tedavisi, kanserin tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler (targeted therapy) ve immünoterapi bulunabilir. Tedavi planı, multidisipliner bir yaklaşımla bir onkolog ve diğer sağlık uzmanları tarafından belirlenir. Erken teşhis, tedavi seçeneklerinin daha etkili olmasını sağlayabilir, bu nedenle sigara içmeyi bırakmak ve risk faktörlerini azaltmak önemlidir.

Akciğer kanseri, akciğerlerde başlayan ve hızla büyüyebilen kötü huylu bir tümördür. Akciğer kanseri, normal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu oluşur. Bu hücreler zamanla sağlıklı akciğer dokusunu işgal eder, normal akciğer fonksiyonlarını bozar ve yayılım göstererek diğer organlara da yayılabilir.

En yaygın akciğer kanseri türleri şunlardır:

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK): Küçük hücreli akciğer kanseri, akciğerlerin içindeki hava yollarında başlar ve hızla büyüyebilen agresif bir kanser türüdür. Bu tür genellikle daha hızlı büyür ve yayılır, bu nedenle genellikle teşhis edildiğinde ileri evrede bulunur.

Non-Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (NKHAK): Non-küçük hücreli akciğer kanseri, akciğerlerin dışında başlayan ve daha yavaş büyüyen bir kanser türüdür. NKHAK, adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve büyük hücreli karsinom gibi alt tiplere ayrılabilir.

Akciğer kanseri genellikle başlangıçta belirti vermez ve ilerleyen evrelerde belirtiler ortaya çıkar. Yaygın belirtiler arasında sürekli öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kan tükürme, hırıltılı solunum, yorgunluk, kilo kaybı, iştah kaybı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları yer alabilir.

Akciğer kanseri, çeşitli risk faktörleri ile ilişkilendirilir. Bunlar arasında sigara içme, pasif sigara içme, çevresel faktörler (hava kirliliği, radyasyon maruziyeti), genetik yatkınlık ve bazı mesleklerde maruz kalınan zararlı maddeler bulunabilir.

Erken teşhis önemlidir çünkü akciğer kanseri ilerledikçe tedavi seçenekleri ve sağkalım şansı azalabilir. Sigara içenlerin düzenli olarak tarama testleri (örneğin, düşük dozlu bilgisayarlı tomografi taraması) yaptırmaları, erken evrede kanseri yakalamak için önemlidir.

Akciğer kanseri tedavisi, kanserin evresine, türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi bulunabilir.

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Yukarı